พักผ่อนแบบสบายๆที่ วังจันทน์ ริเวอร์วิว

เพียงเช็คอิน “ที่วังจันทน์ ริเวอร์วิว”

รับราคาห้องพักแบบ DELUXE แบบพิเศษ !!

จากราคา 1,200บาท จ่ายเพียง 1,100 บาท พร้อมอาหารเช้า

ในวันธรรมดา วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี

ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดต่อเนื่อง